ЖИВОПИСНА БЪЛГАРИЯ Български литературни маршрути

Програмата се провежда под егидата на:
г-жа Илияна Йотова – Вицепрезидент на Република България

СЪОРГАНИЗАТОРИ:
Министерство на образованието и науката
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“