Създател на маршрута: 
д-р Сирма Данова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

НАШИЯТ ЕКИП

Сирма Данова
Сирма Данова
Ива Анастасова
Мария Георгиева
Александра Устамитева
Александра Устамитева
Ванина Маноилова
Ванина Маноилова
Надежда Стоянова