МАРШРУТ 4

ФИГУРИ НА НАСТОЯЩЕТО : ГРАДСКИ СИЛУЕТИ    

София – Рожен – Бургас – Русе 

Създател на маршрута: 
доц. д-р Надежда Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

НАШИЯТ ЕКИП

НАШИЯТ ЕКИП

доц. д-р Надежда Стоянова
Антон Николов
Василена Копаранова
Славена Рачева
Силвия Николова

You may also like...