МАРШРУТ 1: CZ

Създатели на маршрута: 
доц. д-р Гинка Бакърджиева
д-р Ярослав Отченашек
Карловия университет 

НАШИЯТ ЕКИП

Адела Бартошкова
Ян Саливар
Александра Калесова
Михал Фучик