МАРШРУТ 1: CZ

ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БАЛКАНА – ИСТОРИЧЕСКИ, ФОЛКЛОРНИ И ЛИТЕРАТУРНИ РАКУРСИ  Пловдив – Габрово – Велико Търново – Елена   Създатели на маршрута: доц. д-р Гинка Бакърджиевад-р Ярослав ОтченашекКарловия университет  топос 1 топос 2 топос 3 топос 4 топос 1 ПЛОВДИВ  Беседа № 1  Списък с …