МЕЖДУ ДУНАВА И МАРИЦА – ЛИТЕРАТУРНА РАЗХОДКА С ФЕЛИКС КАНИЦ ИЗ ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ

Русе – Велико Търново – Казанлък – Пловдив – София

Създател на маршрута: 
проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева

Виенски университет

UNSER TEAM

Marta Muhr
Marta Muhr
Jasmin Degenhart
Natalie Sandner