Пейзажи на „родното“ –
 северозападна България в българския разказ

София –  с. Челопек – Лом – Берковица – Трън

Варшавски университет