“И спомен, и копнеж едновременно…”:
Литературни преображения на българския фолклор

 
Варна – Бургас – Жеравна – Казанлък – Сливен
Маршрутът е създаден под ръководството на: 
проф. Елена Иванова Санкт-Петербургский государственный университет