ДО ЛЮБЛЯНА И НАЗАД
Словенско-български литературен маршрут

София – Пловдив – Копривщица – Сливен – София

Създател на маршрута: 
проф. д-р Людмил Димитров

Университет на Любляна