ХАРАКТЕРОЛОГИЯ И ВСЕКИДНЕВИЕ НА СТАРОПЛАНИНСКОТО ХАЙДУТСТВО  

Варна – Бяла – Сливен – Петрич – Кукуш

Създател на маршрута: 
доц. д-р Благовест Златанов

Хайделбергски университет „Рупрехт-Карлс“

НАШИЯТ ЕКИП

Елена Ницше