Разработени са 15 маршрутa от съответните екипи, а предложените материали са предоставени на 9 езика: български, английски, гръцки, италиански, немски, полски, руски, словенски и френски.