ДУХОВНОСТ И ПАМЕТ: СОФИЯ – БАТАК – ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ

София – Батак – Пиринска Македония

Създател на маршрута:
д-р Силвия Шедлецка

Uniwersytet Warszawski

НАШИЯТ ЕКИП

Силвия Шедлецка
Елиза Маркевич
Йорданка Илиева-Цъган