ДО ЛЮБЛЯНА И НАЗАД
Словенско-български литературен маршрут

София –  Сливен – Пловдив 

Създател на маршрута: 
проф. д-р Людмил Димитров

Университет на Любляна

НАШИЯТ ЕКИП

Людмил Димитров
Андраж Стефановски
Мая Ковач