Маршрутът е създаден под ръководството на: 
проф. Елена Иванова Санкт-Петербургский государственный университет

НАШИЯТ ЕКИП

професор Елена Иванова
Александра Еремченко
София Бочарова