ПЪСТРИ, СТРАННИ, БЕДНИ ХОРА И СМЕЛИ БОРЦИ ЗА СВОБОДА – БЪЛГАРИТЕ ОТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ И ДИПЛОМАТИ И ОТ ТЯХНАТА СОБСТВЕНА ГЛЕДНА ТОЧКА. РЕГИОН ВАРНА, СЛИВЕН, КУКУШ  

 Бяла – Варна – Сливен – Петрич – Кукуш

Създател на маршрута: 
проф. д-р Благовест Златанов

Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg

НАШИЯТ ЕКИП

Елена Ницше