ЛИТЕРАТУРНИ И ВИЗУАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЛОКАЛНОТО

Кюстендил – Пловдив – Старо Железаре

Създател на маршрута:
д-р Силвия Шедлецка
Анджелика Кошиерадска

Uniwersytet Warszawski