ВЕЛИКАТА РИЛСКА ПУСТИНЯ. ЛЪЧИТЕ Ѝ В ОКОЛНИЯ СВЯТ

Самоков – Рилски манастир – Кирилова поляна

Създатели на маршрута: 
ас. Генчо Банев

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

НАШИЯТ ЕКИП

Gencho Banev
Guentcho Banev
Mariya Hronaki
Maria Hronaki
Anna Perru
Anna Perru
Ekaterina Marangudaki
Ekaterina Maragudaki
Ivana Korakaki
Ivana Korakaki
Nikoleta Hondu
Nikoleta Hondu
Eleni Tzohandari
Eleni Tsochantari
Yovani Panayota
Panayota Yovani