Образи на Българската идентичност –
проекции в слово и в картини

 

Велико Търново –  Старо Железаре – Пловдив – Кюстендил