МАРШРУТ 3

Създател на маршрута: 
проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева

  Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

НАШИЯТ ЕКИП

Ивана Витанова
Мария Панова
Николай Мъглов
Полина Петкова
Йоанна Гудалова
Пламен Хаджиев

You may also like...