По пътя на българските срещи между перото и четката

София – Казанлък – Стара Загора – Сливен – Ямбол – София

Създател на маршрута: 
доц. д-р Миряна Янакиева

Страсбургски университет