МЕЖДУ ДУНАВА И МАРИЦА – ЛИТЕРАТУРНА РАЗХОДКА С ФЕЛИКС КАНИЦ ИЗ ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ

Русе – Велико Търново – Казанлък – Пловдив 

Създател на маршрута: 
проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева

Universität Wien

НАШИЯТ ЕКИП

Marta Muhr
Марта Мур
Жасмин Дегенхарт
Теодора Кашилска
Натали Занднер