“И НАШТЕ ДВА ЖИВОТА ДРУЖНО ДИШАТ”
ЧОВЕК И ПРИРОДА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И ЖИВОПИС

 

с. Гара бов – Стара Загора – Казанлък – Хисаря – Велико Търново 

Маршрутът е създаден под ръководството на: 
Анастасия Мосинец к.ф.н.

Санкт-Петербургский государственный университет

НАШИЯТ ЕКИП

Анастасия Мосинец
Дария Кобзева
Светлана Апарина