ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕЩИ МЕЖДУ ПЕРОТО И ЧЕТКАТА

София – Казанлък – Стара Загора – Сливен – Ямбол 

Създател на маршрута: 
доц. д-р Миряна Янакиева

Страсбургски университет

НАШИЯТ ЕКИП

Симона Таушанова
Сариака Рандриамиарана
Сара Жако
Мари Капен
Жулиет Димитров
Жули Скиаво