В изработването на тази програма участват десет университета. Смело може да се каже, че сме новото поколение българисти. Да се запознаем още днес!

Only logged in users are allowed to enter the chat