По стъпките на културната столица: документална разходка в мултиетническия, мултиезиков и мултикултурен Пловдив

Пловдив (и Матера)

Създатели на маршрута: 
Проф. д-р Илияна Кръпова 
д-р Ася Асенова

Венециански университет „Ка' Фоскари“