Duchowość i pamięć: Sofia-Batak-Macedonia Piryńska

Sofia –  Batak– Macedonia Piryńska

Twórca projektu:
Dr Sylwia Siedlecka

Uniwersytet Warszawski

NASZ ZESPÓŁ

Sylwia Siedlecka
Eliza Markiewicz
Yordanka Ilieva-Cygan