ПО СТЪПКИТЕ НА КУЛТУРНАТА СТОЛИЦА: ДОКУМЕНТАЛНА РАЗХОДКА В МУЛТИЕТНИЧЕСКИЯ, МУЛТИЕЗИКОВ И МУЛТИКУЛТУРЕН ПЛОВДИВ

Пловдив, Матера и Венеция

Създатели на маршрута: 
проф. д-р Илияна Кръпова 
д-р Ася Асенова

Венециански университет „Ка' Фоскари“

НАШИЯТ ЕКИП

Лука Молинари
Николета Кадето