Българската литература в търсене на човека на модерното  време

София – Карлово – Пловдив – Димитровград – Бургас

Създатели на маршрута: 
доц. д-р Елена Гетова 
проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

OUR TEAM

Plamen Hadzhiev
Plamen Hadzhiev
Magdalena Gogalcheva
Magdalena Gogalcheva
Poli Petkova
Poli Petkova